ActiveZyme 45 kaps

39,95

Turvotusta? Ilmavaivoja? Ähky olo? – vahva ruoansulatusentsyymi avuksi!

Kuvaus

Ruuansulatusentsyymit ovat yleistys entsyymeistä, joita elimistö käyttää ruoansulatuselimistössä ruoan käsittelyyn. Useimmat ruuansulatusentsyymit osallistuvat ruoan hajottamiseen ja pilkkomiseen. Entsyymit pilkkovat vain tiettyjä ravintoaineita, ja jokaiselle ravintoaineelle on oma entsyyminsä.

ActiveZyme hyödyntää Bio-Blend teknologiaa, joka tarkoittaa, että kukin tällä merkinnällä merkitty entsyymi sisältää samasta ryhmästä useamman entsyymilajin. Nämä toimivat kukin hieman eri pH-ympäristöissä varmistaen, että tuote pilkkoo ruokaa alkaen mahalaukusta ja jatkuen ohutsuoleen ja paksusuoleen asti.

ActiveZymen sisältämät entsyymit:
Laktaasi
Amylaasi Bio-Blend
Proteaasi Bio-Blend
Lipaasi Bio-Blend
Sellulaasi Bio-Blend
Hemisellulaasi
Dipeptidyylipeptidaasi
Glukoamylaasi
Invertaasi
Maltaasi
Fytaasi

ActiveZyme on selvästi markkinoiden vahvin seuraavissa entsyymeissä:
Alfagalaktosidaasi
Propyyliendopeptidaasi
Ksylanaasi

Annostus: 1-2 kapselia 1-3 kertaa päivässä sellaisen aterian yhteydessä, jonka sulamista halutaan edesauttaa.

Vaikuttavat aineet: Alfagalaktosidaasi, laktaasi, dipeptidyylipeptidaasi-4, prololyyliendopeptidaasi, ksylanaasi, amylaasi, sellulaasi, proteaasi, lipaasi, glukoamylaasi, hemisellulaasi, invertaasi, maltaasi, fytaasi, kapseli (selluloosa, vesi).

Alfagalaktosidaasi/alfa-galaktosidas 900-5400 GaIU
Laktaasi/laktas 1500-9000 ALU
DPP-IV 250-1500 DPPU
Propyyliendopeptidaasi/prololylendopeptida 60,000-360,000 PPI
Ksylanaasi/xylanas 15,500-93,000 XU
Amylaasi/amylas BioBlend 7800-46800 DU
Sellulaasi/cellulas BioBlend 420-2520 CU
Proteaasi/proteas BioBlend 60,000-360,000 HUT
Lipaasi/lipas BioBlend 450-2700 FIP
Glukoamylaasi/glucoamylas 15-90 AGU
Hemisellulaasi/hemicellulas 25-150 HCU
Invertaasi/invertas 55-330 SUMaltaasi/maltas 100-600

Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.